Connect with us

Chłodzenie

Agregaty chłodnicze – z czego są zbudowane i jak działają?

Agregaty chłodnicze - z czego są zbudowane i jak działają?

Urządzenia chłodnicze możemy znaleźć nie tylko w ogromnych obiektach przemysłowych, lecz także we własnym domu. Za funkcję chłodzenia w urządzeniach odpowiadają agregaty chłodnicze. Znajdują się one np. w lodówkach i zamrażarkach zapewniających przechowywanie żywności, która poza urządzeniem uległaby szybkiemu zepsuciu. Zatem czym są agregaty chłodnicze i jak działają?

Agregaty chłodnicze – czym są?

Urządzenia chłodnicze mają za zadanie utrzymać odpowiednio niską temperaturę, tam gdzie jest to konieczne. Za utrzymanie niskiej temperatury wewnątrz urządzenia odpowiada agregat chłodniczy. Można spotkać go nie tylko w obiektach przemysłowych, lecz także w szpitalach, samochodach, czy też w gospodarstwie domowym. Najbardziej znaną rolą pełnioną przez urządzenia chłodnicze jest jednak utrzymanie świeżości produktów spożywczych oraz zapewnienie odpowiednich warunków w miejscu pracy. Agregaty chłodnicze różnią się pod względem wyglądu i ilości opcji w zależności od urządzenia w jakim zostały zastosowane. Przede wszystkim od rodzaju urządzenia uzależniona jest moc agregatu. W domowych lodówkach moc będzie znacznie mniejsza niż w obiektach komercyjnych lub lodówkach przemysłowych. Jednak wszystkie agregaty działają na podobnych zasadach i pełnią tę samą funkcję.

Agregaty chłodnicze – 4 podstawowe elementy

  1. Sprężarka  
  2. Skraplacz 
  3. Zawór rozprężny
  4. Parownik

Agregaty chłodnicze – zasady działania

Sprężarka jest mózgiem całego układu chłodniczego. To najważniejszy element odpowiadający za zasysanie z urządzenia gazu o niskim ciśnieniu i sprężenie go do wysokiego ciśnienia oraz podniesienie temperatury. Za pobranie energii ciepła z wnętrza urządzenia odpowiadają związki freonu. Następnie pobrany gaz transportowany jest do kolejnego elementu agregatu chłodniczego, czyli skraplacza.

Skraplacz jest wymiennikiem ciepła, który za pomocą powietrza i odebrania odpowiedniej ilości ciepła zmienia stan skupienia z gazowego w ciekły.

Następnie materia w fazie ciekłej dostarczana jest do zaworu rozprężnego, którego kluczowym zadaniem jest dławienie i obniżenie ciśnienia oraz temperatury do pewnego poziomu. Poziom obniżenia ciśnienia zależny jest od rozmiaru sprężarki. Celem jest doprowadzenie do parowania  w dalszym elemencie układu agregatu chłodniczego. Zawór rozprężny wtłacza ciecz z niewielkimi pęcherzykami gazu do parownika.

Parownik wdmuchuje parę do czynnika chłodniczego powodując wrzenie. Parownik przekazuje materie w fazie gazowej do sprężarki, gdzie cykl rozpoczyna się na nowo.

Continue Reading